งานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ 140
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200
ช่วงเพล: ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
ช่วงเย็น: พิธีสวดนพเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่ ณ มณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต
ขอเรียนเชิญ คณะศิษยานุศิษย์ ผู้เลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺรํสี) และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันสร้างมหากุศลเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล อาหาร เครื่องดื่ม ในช่วงเพล และเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ในช่วงเย็น
รายการแจ้งความประสงค์ทำบุญเป็นเจ้าภาพมีดังนี้
  • เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ชุดละ 3,000 บาท
  • ผ้าไตรจีวร ชุดละ 900 บาท
  • ผ้าบังสุกุล (สบง) ชุดละ 100 บาท
  • อาหาร (โต๊จีน) ชุดละ 2,000 บาท
  • ร่วมทำบุญตามประสงค์
ติดต่อสำนักงานเลขานุการฯ โทร. 0-2282-3173, 0-2282-0461