ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
ระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
(ง่ายๆ... สบายๆ... ไม่ยุ่งยาก...)
 
  • การแต่งกาย ใช้ชุดขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กางเกงต้องขายาวถึงตาตุ่ม ไม่ซักผ้าทุกชนิด
  • ไม่พูด-คุยกันเอง รวมถึงการใช้โทรศัพท์ตลอดหลักสูตร
  • อยู่ปฏิบัติครบกำหนดเวลา ในแต่ละหลักสูตร "กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย ไม่เหลือทิ้ง"
  • ระหว่างเข้ารับการอบรม เป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ (สุขภาพจิต) เป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติและครอบครัวขอสละสิทธิ์ไม่เรียกร้องเอาความผิดกับทางวัดหรือผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ระเบียบปฏิบัติพื้นฐานนี้จะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์ม "ใบสมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม" ข้อ 3. และ ข้อ 4.
ดาวน์โหลดใบสมัคร โบรชัวร์ และอื่นๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการปฏิบัติธรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถป้อนข้อมูลลงในฟอร์มได้เลย (ฟรี!)
Read more
บล็อก สนทนา พูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุ่มสมาชิก ทั้งเก่าและใหม่ หรือสอบถามปัญหากัน เป็นต้น
Read more
ร่วมทำบุญบริจาค-ออนไลน์ ขอเชิญร่วมสร้างกุศลกับทางวัดด้วยการบริจาค ทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม
Read more
สมทบทุนบุญนิธิฯ-ออนไลน์ ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกุศลก่อตั้งกองทุนบุญนิธิฯ เพิ่มทุนหรือสมทบทุนกองทุนบุญนิธิฯ เพื่อการปฏิบัติธรรม ณ วัดอินทรวิหาร
Read more