ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลดใบสมัครฯ ฟรี...
 

สำหรับท่านที่สนใจและต้องการจะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรต่างๆ ณ ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน อาคารปฏิบัติธรรม "เฉลิมพระเกียรติ" วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ควรโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร หรือระยะเวลา กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ก่อน หลังจากที่มีความมั่นใจ 100% เปอร์เซ็นต์ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมแล้ว ก็รบกวนช่วยกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านเอง ลงในใบสมัครให้ครบถ้วนก่อน ในส่วนของใบสมัครฯ นั้น มี 2 ประเภทคือ ใบสมัครสำหรับผู้ใหญ่ (บุคคลทั่วไป รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร และแม่ชีด้วย) และใบสมัครสำหรับเด็ก

ในส่วนของใบสมัครสำหรับผู้ใหญ่นั้น ประกอบด้วยแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มด้วยกัน ("ใบสมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม" และ "แบบทะเบียนประวัติเข้าอบรมปฏิบัติะธรรม") ต้องใช้ด้วยกันทั้ง 2 ใบ ขอให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทั้ง 2 ใบให้ครบถ้วน จากนั้นก็ส่งใบสมัครนั้นมาให้กับศูนย์ รอฟังการตอบรับจากทางศูนย์ฯ หลังจากที่ศูนย์ฯ ได้รับแบบฟอร์มของท่านแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และติดต่อท่านกับไปให้โดยเร็ว

ส่วนใบสมัครสำหรับเด็กนั้นมี 1 แบบฟอร์ม 2 หน้า ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า หากท่านสนใจประสงค์จะให้บุตร-หลานของท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาสั้นๆ (ซึ่งทางศูนย์ฯ มีหลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว สอนโดยวิปัสสนาจารย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านโดยตรง) กรุณาติดต่อ สัมภาษณ์ หรือพูดคุย ปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก่อน หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางศูนย์แล้วถึงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนผู้ที่จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า จากนั้นก็ส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์ฯ

ใบสมัครสำหรับผู้ใหญ่ (ใช้ทั้ง 2 ไฟล์)
ใบสมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ( 1 หน้า)
[ 303 KB. ]
แบบทะเบียนประวัติเข้าอบรมปฏิบัติธรรม (1 หน้า)
[ 276 KB. ]
ใบสมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม (สำหรับเด็ก) (1 ไฟล์)
ใบสมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม (สำหรับเด็ก) (2 หน้า)
[ 454 KB. ]
หมายเหตุ :
หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนใดเกี่ยวกับใบสมัครฯ ท่านสามาารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยด่วน ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้เตรียมหน้าเว็บเพจที่มีทั้งที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟ็กซ์ และอีเมล์แอ็ดเดรส ไว้สำหรับท่าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับศูนย์ฯ

ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม Adobe Reader X (หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า) หรือโปรแกรม Adobe Acrobat X Pro (หรือเวอร์ชั่นล่าสุด) ในการเปิดแบบฟอร์มใบสมัครฯ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามที่กล่าวมา สามารถดาวน์โหลด Adobe Reader X มาใช้งานได้ฟรี

อนึ่งหากเปิดใบสมัครฯ ด้วยโปรแกรม Adobe Reader จะไม่สามารถบันทึก (save) ข้อมูลที่ได้กรอกลงไปในแบบฟอร์มได้ โปรแกรมนี้ทำได้เีพียงเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาอ่าน กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (printer) เท่านั้น หากต้องการบันทึกข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อนำมาใช้งานในโอกาสต่อไป ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat X Pro (หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า) เท่านั้น หลังจากเปิดแบบฟอร์มด้วย Adobe Acrobat X Pro แล้ว ก็กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม คลิกที่ปุ่ม Save จากแถบเครื่องมือของโปรแกรม (หรือกด Ctrl + S) หากต้องการบันทึกข้อมูลนั้นๆ ไว้
ดาวน์โหลดใบสมัคร โบรชัวร์ และอื่นๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการปฏิบัติธรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถป้อนข้อมูลลงในฟอร์มได้เลย (ฟรี!)
Read more
บล็อก สนทนา พูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุ่มสมาชิก ทั้งเก่าและใหม่ หรือสอบถามปัญหากัน เป็นต้น
Read more
ร่วมทำบุญบริจาค-ออนไลน์ ขอเชิญร่วมสร้างกุศลกับทางวัดด้วยการบริจาค ทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม
Read more
สมทบทุนบุญนิธิฯ-ออนไลน์ ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกุศลก่อตั้งกองทุนบุญนิธิฯ เพิ่มทุนหรือสมทบทุนกองทุนบุญนิธิฯ เพื่อการปฏิบัติธรรม ณ วัดอินทรวิหาร
Read more