ประวัติวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปี พ.ศ. 2295 ไบนารี่ออฟชั่น ไทย ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง เดิมชื่อ "วัดไร่พริก" ... Read more
หลวงพ่อโต หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธปฏิมายืนปางทรงบาตร ไบนารี่ออฟชั่น คือ เดิมสร้างด้วยอิฐถือปูน ริเริ่มสร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ในปี พ.ศ. 2410 ... Read more
สมเด็จพระพุฒาจาย์ (โต พฺรหฺมรํสี) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เปรียญ 4 ประโยค binary option คือ วัดระฆังโฆสิตาราม ดำรงค์ตำแหน่งสมเด็จพระพุฒาจารย์องค์ที่ 5 ในสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ "โต" Read more
พระเทพวิสุทธาภรณ์ (เจ้าอาวาส) ท่านเจ้าประคุณพระเทพวิสุทธาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ท่านเป็นพระนักบริหาร นักพัฒนา สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามากมาย ทั้งในไทยและต่างประเทศ Read more
พระโสภณธรรมวงศ์ (เลขาฯ, ผู้ช่วยฯ) พระโสภณธรรมวงศ์ (บางครั้งก็ว่า "ท่านเจ้าคุณเลขาฯ" หรือ "ท่านเจ้าคุณผู้ช่วยฯ" บ้าง) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลืองานของหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Read more
พระครูมหาพุทธาภิรักษ์(ผู้ช่วยฯ) พระครูมหาพุทธภิรักษ์ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "อาจารย์พิษณุ ปิยสีโล" เป็นพระเถระและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส อีกรูปหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลืองานของหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Read more
บ่อน้ำพระพุทธมนต์ บ่อน้ำมนต์แห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยเมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระ-
พุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) มาริเริ่มสร้างองค์หลวงพ่อโตขึ้นที่ตำบลบางขุนพรหม (วัดอินทรวิหารในปัจจุบัน) Read more
ศูนย์วิปัสนาฯ อาคารปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายในวัดอินทรวิหาร พระเทพวิสุทธาภรณ์ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมในใจกลางมหานครสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป Read more
ข่าวใหม่ ...
งานฉลองสมณศักดิ์พระเทพวิสุทธาภรณ์ [ 30-12-2554 ] ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมมุทิตาจิตเนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์และทำบุญครบรอบวันเกิดของ หลวงพ่อเจ้าอาวาส ในวันที่ 3 ม.ค. 55 ... Read more
เตรียมเที่ยวงานประจำปีวัดอินฯ [ 30-12-2556 ] เตรียมเที่ยว และร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในงานประจำปีวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม. ในวันที่ 1 - 10 มี.ค. 56 ... Read more
ร่วมสบทุนสร้างกุฏิสังฆ์ 4 ชั้นวัดอินฯ [ 30-12-2554 ] ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่สูง 4 ชั้น ที่วัดอินทรวิหาร แห่งนี้ เพื่อให้เป็นที่พำนักของพระภิกษุ-สามเณรที่มาศึกษาเล่าเรียน... Read more