ติดต่อ : *
ชื่อ : *
E-mail : *
เรื่อง : *
ข้อความ : *
   
   
ที่อยู่ : วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
144 ถ. วิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม, เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. : 0-2281-1406, 0-2282-3173,
0-2282-0461
แฟ็กซ์ : 0-2282-3094
สนง. เลขาฯ : watin144office@gmail.com
ศูนย์วิปัสสนาฯ : kunyaika@gmail.com
website : http://www.watindharaviharn.org